Nye cases & kontakt

Hvis du har en god case til casebanken, så send den til redaktør Ditte Maria Søgaard (dms@hum.ku.dk), som uploader og udgiver casen, hvis den er velegnet. Er der behov for redigering, får du casen tilbage godkendelse inden publicering. For forskere og undervisere på ToRS gælder, at en publiceret case i CURIS tæller som “bidrag til undervisningsmateriale”.

Sådan gør du

– En case må fylde en sides penge (plus minus lidt).

– Angiv geografiske kategorier og relevante søgeord.

– Forsyn casen med forslag til arbejdsspørgsmål (refleksion) samt en perspektivering eller et diskussionsoplæg (udsyn).

– Vedhæft gerne billeder og videoklip

Husk at anonymisere din case, hvis den indeholder følsomme oplysninger, og husk at angive proveniens (altså kommentarer knyttet til tilblivelsen af din case), fx sådan her:

  • “Metoderefleksioner i forbindelse med etnografisk feltarbejde i Tranquebar, Indien, støttet af Carlsbergfondet i 2005”
  • “Indsamlet i forbindelse med etnografisk feltarbejde i Mexico 2005”
  • “Skrevet på baggrund af samtale med et bestyrelsesmedlem i den berørte NGO”


Kontakt

Redaktør Ditte Maria Søgaard
dms@hum.ku.dk
28 75 89 00