Om ‘Kulturcases – fortællinger om kultur’

Dette er en casebank, der rummer eksempler på kulturmøder, kulturspændinger og kulturmisforståelser, vellykkede og mislykkede kulturmøder, hvad kultur er og ikke er, og hvordan folk forstår og taler om kultur.

Casebanken er udviklet af KulturKurser.dk og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) på Københavns Universitet. Historierne i banken er beregnet til at blive brugt i forbindelse med undervisning i kulturforståelse. Du er velkommen til at lade dig inspirere af og benytte materialet i Casebanken, så længe du gør opmærksom på, hvor materialet kommer fra – se punktet ‘undervisningsbrug & bibliografisk reference’.

Casebanken er blevet til som resultat af et samarbejde mellem KulturKurser.dk og forskningsprojektet Alternative Spaces, støttet af Det Strategiske Forskningsråd 2008-2012. KulturKurser.dk er en kursusvirksomhed oprettet i samarbejde mellem Københavns Universitet og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) under Udenrigsministeriet.

Sådan kan du bruge Casebanken i din undervisning

Sådan sætter du en en case i banken