Her i Danmark…

En mandlig patient med muslimsk baggrund er indlagt på en psykiatrisk afdeling i Danmark. Han har af en læge fået lov til at gå ud, men denne oplysning er ikke blevet videregivet til sygeplejersken. Hun beder derfor patienten om at gå ind igen, hvilket han protesterer over. Herefter følger et mindre skænderi, som sygeplejersken afslutter med ordene: “Det kan godt være, at I ikke gør tingene på samme måde, der hvor du kommer fra, men her i Danmark…”

Eksemplet hidrører fra en af de sektorer, hvor der i 00’erne var megen blæst om kulturmøder, nemlig det danske sundhedsbvæsen, og den viser, hvordan kulturel parlørviden kan føre til problemer. For det første bruger sygeplejersken sine fordomme om muslimske mænd til at tillæge patienten nogle motiver, som han slet ikke selv anser for relevante i situationen – nemlig, at han ikke respekterer kvinder i autoritetspositioner, og at det er derfor, han stritter imod. Inde i sit eget hoved protesterer han derimod, fordi han har fået lov til at gå ud af en læge, og det har jo ikke noget at gøre med hverken kultur eller kvinder. For det andet flytter sygeplejersken situationen fra den konkrete episode til en bredere og i virkeligheden abstrakt forståelse af ‘den muslimske mand’ eller ‘muslimsk kultur’.

Kilde:

Ditte Maria Søgaard, Vandringer i det kulturelle spinatbed – kulturforeståelse i praksis, Gyldendal Business 2013

Forfatter:
Geografisk område: Danmark, Mellemøsten
Emner: , , , , ,

Tilføj en kommentar


Tilbage