Græsmudderhestens sang

På kinesiske internetsider huserer der ifølge New York Times et mystisk firbenet væsen ved navn cáo nǐ mā – ’græsmudderhesten’, hvis navn på kinesisk uhyre nemt kan forveksles med det grimme udtryk ’fuck your mother’.

Græsmudderhesten har eksisteret siden 2009 og minder lidt om en lama, men i modsætning til lamaen plages græsmudderhesten af flodkrabber, som invaderer dens græsningsarealer. Det er der lavet en sang om, som kan høres på YouTube.

Her kan man også læse, at ordet for ’flodkrabbe’ (hé xiè) på kinesisk udtales næsten på samme måde som ordet for ’harmoni’ (hé xié), som imidlertid skrives med helt andre tegn. Kinesiske bloggere, som har været udsat for censur, siger ofte, at deres blogindlæg er blevet ’harmoniseret’ – et udtryk afledt af præsident Hu Jintaos regelmæssige opfordringer til landets borgere om at skabe et harmonisk samfund, hvilket borgerne altså besvarer med ytringen cáo nǐ mā.

Xiao Qiang, der er adjungeret professor i journalistik ved University of California, kalder græsmudderhesten for et ikon for kampen for ytringsfrihed og mod statslig censur. En kinesisk blogger har forklaret, hvordan ”græsmudderhesten repræsenterer den information og de holdninger, der ikke kan accepteres af mainstreem-diskursen”.

Græsmudderhesten er altså blevet en metafor for kampen for at kunne udtrykke sig frit på internettet. Regeringens dominerende og allestedsnærværende censursystem har nemlig genereret massiv modstand blandt de kinesiske internetbrugere, og kravene om større grader af informations- og ytringsfrihed udtrykkes ofte i kodet sprog og implicitte metaforer, som gør, at de kontroversielle ytringer kan være heldige at smutte uden om den direkte censur.

Refleksion

  • Findes der på dansk tilsvarende eksempler på sproglige omskrivninger af kontroversielle budskaber?
  • Hvordan udtrykker man på dansk mishag med det bestående?
  • Tror du, at internettet fungerer som en form for overløbsventil, der i sidste ende vil forlænge det kinesiske autoritære regime – eller tværtimod at det hjælper med at rykke Kina i retning af demokratiske reformer?

Udsyn
Internettet er i dagens Kina blevet et offentligt rum, hvor kommunistpartiets dominans eksponeres, latterliggøres og kritiseres ved hjælp af politisk satire, jokes, videoer, sange, populære digte, jingles, sci-fi, kodeord, latterliggørelse og eufemismer, der alt sammen kun er mulige i kraft af det kinesiske sprogs ekstremt mange homonymer – og som man kun har adgang til via det kinesiske sprog eller behjertede oversættere.

Årsagen til, at det kan lade sig gøre, skal findes i det kinesiske sprog, der er opbygget radikalt anderledes end de indoeuropæiske. Blandt andet er det karakteriseret ved at være tonalt. Moderne mandarin har kun cirka 400 stavelser uden toner. Med toner bliver det til cirka 1250 stavelser.

Disse stavelser skal repræsentere over 10.000 skrevne tegn (mere end 50.000 tegn historisk).  Men med lidt simpel hovedregning kan vi hurtigt regne ud, at hver stavelse i gennemsnit er nødt til at have otte forskellige betydninger, hvis vi skal op på 10.000 tegn. I praksis har nogle selvfølgelig færre end otte, mens andre har helt op til 20 forskellige betydninger.

Kinesisk er altså præget af et hav af homonymer, enslydende ord, der ikke kan adskilles fra hinanden, hvis de udtales isoleret. Derfor er den præcise sætning – og ofte også hele situationen omkring ytringen – vigtig for at forstå, hvad der menes. Man oplever tit kinesere skrive usynlige tegn i håndfladen, hvis der er tvivl om et ords betydning. Og fordi tegnene for ’græs’, ’mudder’ og ’hest’ isoleret set er harmløse, er græsmudderhesten indtil videre ofte sluppet uden om den kinesiske regerings anstrengelser for at bortcensurere internetindhold, som vurderes at være af oprørsk, provokerende eller landsskadelig karakter – som det for eksempel ville være at opfordre præsidenten til at gøre unævnelige ting med sin mor.

Det var den samme mekanisme, der var på spil, da man i 1989 på Den Himmelske Freds Plads kunne opleve studerende, der havde små flasker hængende i galger fra bæltet. Den upopulære Deng Xiaopengs fornavn betyder nemlig ‘lille fred’, men har samme udtale som ‘lille flaske’. I adskillige år efter den studentermassakre, der blev resultatet af protesterne, kunne man derfor på årsdagen for drabene opleve studerende, som på campusmiljøerne smadrede og brændte små flasker i hundredvis.

Cases med beslægtede tematikker
‘Tal og politik’ (totalitære stater, udviklingsarbejde)

Henvisninger
Hør  ’Græsmudderhestens sang’ og læs mere om græsmudderhesten på YouTube.

Proveniens
Skrevet på baggrund af interview med og henvisninger fra professor i kinastudier Jørgen Delman i forbindelse med forskningsprojektet Alternative Spaces – cultural awareness and cross-cultural dialogues, støttet af Det Strategiske Forskningsråd 2008-2012 (projektleder: Esther Fihl).

Bibliografisk reference
Søgaard, D. M. (2011): ‘Græsmudderhestens sang’ i: Søgaard, D. M. (red.): Casebanken. Københavns Universitet: KulturKurser.dk 

Forfatter:
Geografisk område: Asien, Kina
Emner: , , , , , , , , , ,

Tilføj en kommentar


Tilbage